enlightened نمونه سوال شنیداری زبان نهم

 

کتاب دانش آموز و کتاب کار زبان پایه نهم (PDF)

کتاب گویا (فایل های صوتی کتاب)

فیلم های پخش شده از شبکه آموزش سیما (لینک ها را کلیک کنید ↓)

1398/12/12 - انگلیسی/ لغات درس 5 / صفحه 84 و 85 / Lesson 5

تکلیف: با دو مورد از عبارت های آموزش داده شده جمله بسازید و ارسال کنید.
1398/12/19 - زبان انگلیسی/ درس 5 / Conversation (پنج دقیقه اول مربوط به زبان نیست)
از مکالمه درس یک سئوال طرح کرده و همراه با جواب ارسال کنید.

1398/12/27 - زبان انگلیسی / درس 5 / practice 1&2

آدرس ایمیل:

hvfsite[at]gmail