enlightened کلاس مجازی هشتم <-- اینجا کلیک کنید و با عنوان مهمان وارد کلاس شوید.

اگر در ورود به کلاس مشکل داشتید مرورگر خود را بروزرسانی کنید. (Firefox یا Chrome)

 

کتاب دانش آموز و کتاب کار زبان هشتم (PDF)

کتاب گویا (فایل های صوتی کتاب)

فیلم های پخش شده از شبکه آموزش سیما (لینک ها را کلیک کنید ↓)
1398/12/13 انگلیسی/ درس 6 / conversation
1398/12/19 زبان انگلیسی/ درس 6 / practices

1397/12/27 - زبان هشتم / درس 6 / Listening / صفحه 52